Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thanh Hà hoàn thành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn năm 2024, UBND huyện Thanh Hà đã sát sao chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện với những biện pháp cụ thể với quyết tâm chính trị cao.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này, ngay khi có kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã họp, triển khai sớm và phân công trách nhiệm các  cho các thành viên Tổ Đề án 06 huyện; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các điều tra viên, thành viên tổ Đề án 06 các xã, thị trấn. Cùng với sự vào cuộc nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên trong tổ thu thập, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp cung cấp thông tin công dân trong độ tuổi lao động theo từng nhóm, từng tổ, từng thôn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an các xã, thị trấn đã quyết tâm, phân công cán bộ chiến sĩ luân phiên cập nhật, đảm bảo toàn bộ số lượng phiếu đã thu thập hàng ngày được nhập lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không để tồn đọng phiếu.

TT thong tin NLD 2024 2.jpg 

Thành viên trong tổ thu thập các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp cung cấp thông tin công dân trong độ tuổi lao động

Đến sáng ngày 20/6/2024, huyện Thanh Hà đã hoàn thành việc thu thập thông tin, cập nhật, chỉnh sửa thông tin người lao động trên địa bàn, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch tỉnh giao. Số phiếu thu thập, cập nhật là 97.242/105.935 người, đạt  gần 92%; số lượng người thu thập, cập nhật cao thứ 2/12 toàn tỉnh (sau TP Hải Dương); tiến độ thu thập, cập nhật lên phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đứng thứ 6/12 toàn tỉnh. Số phiếu không thực hiện thu thập là 8.693 phiếu ( chiếm 8%), đây là những số phiếu rơi vào các đối tượng thuộc diện không phải điều tra theo hướng dẫn của UBND tỉnh như đi nước ngoài, người làm việc trong Quân đội, Công an, đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương…Trong đó, các xã Thanh Sơn, Tân An, Liên Mạc, Việt Hồng, Thanh An là những địa phương dẫn đầu và hoàn thành sớm việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã.

TT thong tin NLD 2024 3.jpg 

Toàn bộ số lượng phiếu đã thu thập hàng ngày được Công an xã Thanh Sơn nhập lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không để tồn đọng phiếu

Việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động được triển khai trên quy mô toàn huyện là một trong những nội dung quan trọng của Đề án 06, làm cơ sở hoạch định các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa trong kết nối cung- cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, thực hiện có hiệu quả các chính sách vê giải quyết việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.