Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tòa an nhân dân thị xã Kinh Môn: Thông báo tìm kiếm một người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Vĩnh (tên khác: Phạm Thị Vân), sinh năm 1953.

Toà án nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Vĩnh (tên khác: Phạm Thị Vân), sinh năm 1970, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là Kdc Tống Xá, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Bà Phạm Thị Vĩnh (tên khác: Phạm Thị Vân) vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 10/3/1994.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Vĩnh liên hệ ngay với Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, địa chỉ số 132 Trần Hưng Đạo, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Phạm Thị Vĩnh thì thông báo cho Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn hoặc ông Nguyễn Văn Tờ, điện thoại: 0394.348.925.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Vĩnh ​thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.