Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

​Thông báo đâu giá tài sản:

Thong bao dau gia tai san Hoang Phuc-Lan 3.pdf