Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện định giá đất cụ thể đối với Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách

Ngày 27/6/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hải Dương thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện định giá đất cụ thể đối với Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách.

Theo đó, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hải Dương thông báo

Tên tài sản và thời điểm cần định giá:

- Xác định giá đất cụ thể của 353.590,0m2 đất (bao gồm đất ở và đất thương mại dịch vụ) tại thời điểm giao đất đợt 1, tháng 7 năm 2020 là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng?

- Xác định giá đất cụ thể của 23.156,55m2 đất (bao gồm đất ở và đất thương mại dịch vụ) và Diện tích đất chưa giao nhưng tạm tính thu tiền sử dụng là 20.522,30 m2 đất (đất ở) tại thời điểm giao đất đợt 2, tháng 3 năm 2021 là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng?

- Xác định giá đất cụ thể của 397.268,85m2 đất (diện tích đất tổng thể dự án KDC mới phía Tây thị trấn Nam Sách) tại thời điểm tháng 2 năm 2023 là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng?

Về Tiêu chí lựa chọn tổ chức định giá:

- Doanh nghiệp định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Giá dịch vụ định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...).

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

Thời hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đăng ký tham gia tư vấn định giá đề nghị nộp hồ sơ về Sở Tài chính trước 17 giờ ngày 05/7/2024; hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Tài chính Hải Dương; Địa chỉ: Số 15 phố Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương; (Ông Phan Nhật Cường- Thư ký Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hải Dương; số điện thoại liên hệ: 0979.333.140)​

27.06.2024- thong bao lua chon don vi dinh gia DA TNS.pdf