Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo hoãn lịch họp ngày 24 tháng 6 năm 2024 với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 19/6/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Giấy mời 252/GM-UBND về việc họp để nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Tuy nhiên, do chương trình công tác có sự thay đổi, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo hoãn lịch họp theo Giấy mời 252/GM-UBND ngày 19/6/2024 và sẽ bố trí vào thời gian khác (có Giấy mời cụ thể sau).

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đại biểu nắm được và chủ động lịch làm việc./.

TB Hoan Hop chuyen de voi nganh VHTTDL ngay 24.6 - Copy.pdf