Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo kết quả lựa chọn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh vừa có thông báo  kết quả lựa chọn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộcKhu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương. ​Theo đó:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. 

 Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. 

Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 

- Tổng số điểm của các thành viên tổ công tác (07 thành viên): 627,0.

- Trung bình cộng tổng số điểm của các thành viên tổ công tác: 89,57. ​​

TB ve ket qua lua chon to chuc dau gia tai san.pdf