Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vào hồi 14 giờ 00 ngày 06/02/2024 (Chiều thứ Ba), tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (địa chỉ số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương).

​Tuy nhiên, do chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có thay đổi. Vì vậy lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 được chuyển sang 08 giờ 00 ngày 06/02/2024 (Sáng thứ Ba). Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 20/TB-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh.​​