Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định thời gian làm việc mùa hè, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024 như sau:

​​ - Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

 - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện thống nhất thời gian làm việc như trên./.