Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết

​TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TÌNH HẢI DƯƠNG

Thông báo tìm kiếm: Bà Bùi Thị Nga, sinh năm 1969; nơi cư trú cuối cùng: thôn Đồng Tâm, xã Đại Đức, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Bà Nga vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1993.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Bùi Thị Nga liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Bùi Thị Nga thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, UBND xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, người yêu cầu

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể tù ngày, đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Bùi Thị Nga thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. ​​​