Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Tăng Xuân Lãm

Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Tăng Xuân Lãm, sinh năm 1956.

Đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Lang Can 1, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ cư trú cuối cùng: thôn Lang Can 1, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Ông Tăng Xuân Lãm vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1987 đến nay.

Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Tăng Xuân Lãm liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (địa chỉ: thôn Xuân An, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, số điện thoại: 02203.814.076) để giải quyết việc anh Tăng Xuân Lợi (sinh năm 1980, địa chỉ: thôn Lang Can 1, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Tăng Xuân Lãm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, UBND xã Thanh Lang, anh Tăng Xuân Lợi để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng thông báo nếu ông Lãm không có mặt thì Toà án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

​​