Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: anh Nguyễn Ngọc Hiếu

Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1995; nơi cư trú cuối cùng: thôn Đoàn Xá, xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Anh Hiếu vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018.

​​​

Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Ngọc Hiếu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Linh yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Ngọc Hiếu thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang (hoặc chị Nguyễn Thị Linh, vợ anh Hiếu sinh năm 1996, địa chỉ: thôn Đoàn Xá, xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng thông báo nếu anh Hiếu không có mặt thì Toà án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.