Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: bà Nguyễn Thị Cảnh, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1969

​​Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Cảnh, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1969.

Địa chỉ cư trú cuối cùng: KDC An Bài, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Bà Cảnh, bà Nguyệt vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1990.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Cảnh và bà Nguyễn Thị Nguyệt liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Mai yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Cảnh, bà Nguyệt thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh (địa chỉ đường Trần Nguyên Hãn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, số điện thoại: 0982269263); UBND phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoặc ông Nguyễn Văn Mai (địa chỉ: KDC An Bài, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) để giải quyết vụ việc.
Trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng thông báo nếu bà Nguyễn Thị Cảnh và bà Nguyễn Thị Nguyệt không có mặt thì Toà án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.​