Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thư mời chào giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu mua sắm máy tính để bàn, bàn ghế lớp học thuộc danh mục mua sắm tập trung

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính có thư mời tới các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT chào giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu mua sắm máy tính để bàn, bàn ghế lớp học thuộc danh mục mua sắm tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý năm 2024 (đợt 2).
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT quan tâm tham gia chào giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT và gửi hồ sơ chào giá về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính.
Địa chỉ: Số 40, phố Xuân Đài, phường Trần hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Thời gian: Trước ngày 13/5/2024​
Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu:
- Hồ sơ năng lực: Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, mô tả năng lực kinh nghiệm của công ty;
- Thư chào giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.