Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thư mời chào giá cung cấp Dịch vụ thẩm định giá

Ngày 08/3/2024, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Tài chính (Sở Tài chính) ban hành thư mời chào giá Cung cấp dịch vụ thẩm định giá để có cơ sở lập dự toán gói thầu Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh Hải Dương năm 2024.

​​​Theo đó, Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Tài chính trân trọng kính mời các đơn vị thẩm định giá quan tâm tham gia chào giá dịch vụ thẩm định và gửi hồ sơ chào giá về Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Tài chính .

Địa chỉ: Số 40, phố Xuân Đài, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thời gian: Trước 17h, ngày 12/3/2024:

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Hồ sơ năng lực: Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố đủ điều kiện thẩm định giá, mô tả năng lực kinh nghiệm của công ty;

- Thư chào giá Dịch vụ thẩm định giá.

Danh mục xem chi tiết tại file đính kèm:

Thư mời chào giá mstt.pdf