Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương đứng thứ 10/63 tỉnh thành về thu nhập bình quân đầu người

Theo kết quả điều tra khảo sát mức sống năm 2023 do Tổng cục Thống kê vừa công bố, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Hải Dương đạt 5,34 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,2% so với năm 2022.

Hải Dương nằm trong danh sách 10 địa phương có thu nhập tốt nhất cả nước.
Hải Dương đứng thứ 10 cả nước và thứ 5 trong số 11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh là 0,71% đứng thứ 7 cả nước, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng sau Thủ đô Hà Nội và TP Hải Phòng.