Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng 21/2, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương: Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghe báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư công, xúc tiến đầu tư của tỉnh; tham mưu xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ và triển khai không bảo đảm quy định trên địa bàn tỉnh.
​Cùng dự có đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.​

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tâm huyết để cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 đã chứng minh các cơ quan, đơn vị nếu nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt, đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ quy định pháp luật thì công việc sẽ được giải quyết hiệu quả, trôi chảy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, tham mưu công việc căn cứ trên cơ sở thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương để giải quyết nhiệm vụ được giao. Từ đó tích cực, chủ động tham mưu các vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để lãnh đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đề nghị ngành kế hoạch đầu tư quan tâm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh nắm bắt tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh, sở cần chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để mang lợi ích lâu dài cho tỉnh. “Tỉnh đang có môi trường đầu tư kinh doanh tương đối thuận lợi, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có giải pháp để thúc đẩy, thu hút đầu tư", đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Trên cơ sở ước tính số thu ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch điều chỉnh năm 2024 và giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, sở cần bắt tay ngay vào việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Về việc rà soát các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chậm tiến độ triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải quyết liệt trong việc tham mưu xử lý. Phương án xử lý phải căn cứ, đối chiếu theo quy định của pháp luật, mạnh tay với các dự án chậm tiến độ. Đối với các vấn đề liên quan tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần bám sát, theo đuổi công việc đến cùng và kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, có phương hướng xử lý. Về biên chế thuộc sở còn thiếu, các cơ quan liên quan sớm có kế hoạch, phương án bổ sung cho sở…

Quang cảnh buổi làm việc 

​ Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023 Sở đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; các lĩnh vực văn hóa xã hội đều có bước phát triển, an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm. Tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn. Trong năm 2024, Sở sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, về đầu tư công, quản lý đầu tư trong và ngoài nước ngoài khu công nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính.