Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tòa án nhân dân huyện Kim Thành: Thông báo tìm kiếm một người bị yêu cầu là đã chết

Thông bảo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1967

Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Bà Nguyễn Thị Tuyết vắng mặt nơi cư trú từ năm 1990 đến nay

Khi biết được thông báo này đề nghị bà Nguyễn Thị Tuyết liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; địa chỉ: số 68, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (điện thoại 0220.3720253 hoặc 01913800996) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Tuyết thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Kim Thành theo địa chỉ nêu trên; Ủy ban nhân dân xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành; Bà Nguyễn Thị Tạo, sinh năm 1954; địa chỉ: thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Tuyết thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.