Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: bà Trần Thị Toan

Toà án nhân dân thị xã Kinh Môn​, tỉnh Hải Dương thông báo tìm kiếm bà Trần Thị Toan​, sinh năm 1971

​Toà án nhân dân thị xã Kinh Môn​, tỉnh Hải Dương thông báo tìm kiếm bà Trần Thị Toan​, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: thôn Hiệp Thượng​, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn​, tỉnh Hải Dương (nay là KDC Hiệp Thượng, ​​phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn)​ ​. Bà Toan vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 4 năm 1990​.​

Nhận được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Toan liên hệ với Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn​​ (địa chỉ: 132 trần Hưng Đạo​​​, thị xã Kinh Môn) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được thông tin về bà Trần Thị Toan​ thì thông báo cho Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn​, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Sơn​​, hoặc ông ​​Dương Trọng Văn ​​(sinh năm 1968, địa chỉ: KDC Hiệp Thượng, ​​phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn​, sđt: 0365.936.896) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng thông báo nếu bà Toan không có mặt thì Toà án nhân dânthị xã Kinh Môn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.​​

​​