Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tỉnh đoàn và Công an tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thanh thiếu nhi

Chiều 25/1, Tỉnh đoàn và Công an tỉnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào phòng cháy chữa cháy(PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong thanh thiếu nhi tỉnh Hải Dương giai đoạn 2024-2027.

kyket25124.jpg

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và Công an tỉnh Hải Dương ký kết nội dung phối hợp tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào PCCC và CNCH trong thanh thiếu nhi​​

Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát động, xây dựng phong trào PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Phấn đấu 100% thanh thiếu nhi toàn tỉnh được tuyên truyền, hướng dẫn và nhận thức cơ bản về kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; mỗi đoàn viên, thanh niên nắm vững và biết vận dụng những kiến thức, hiểu biết vào hành động cụ thể thực hiện các biện pháp PCCC và CNCH. Hằng năm, cán bộ làm công tác Đoàn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH.

Nội dung phối hợp sẽ bao gồm: triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về PCCC và CNCH; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH; xây dựng, phát động phong trào PCCC và CNCH trong thanh thiếu nhi.