Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2024

Theo báo cáo giá thị trường của các huyện, thị xã, thành phố, cho thấy Giá cả thị trường hàng hóa và dịch vụ tháng 3/2024 tại Hải Dương là cơ bản ổn định và không có biến động bất thường.

​​​Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2024 là 100,01%, tăng 0,01% so với tháng 02/2024, tăng 2,45% so với tháng 3/2023. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 07 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, nhóm giáo dục và bưu chính viễn thông giữ giá ổn định và 02 nhóm hàng giảm giá nhẹ đó là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (0,13%); may mặc, mũ nón, giầy dép (0,1%). Giá vàng tháng này có biến động tăng, tăng 4,74% so với tháng trước; cùng với giá Vàng, giá Đô la Mỹ tháng này có biến động tăng, ở mức 0,84% so với tháng trước. Đây là những yếu tố biến động chính tác động đến tình hình giá cả thị trường chung và chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3/2024.​