Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024

Tình hình kinh tế – xã hội tháng Hai năm 2024 diễn ra trong bối cảnh cả nước đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các hoạt động du lịch, dịch vụ nhìn chung sôi động. Với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu đề ra, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND chỉ đạo quyết liệt các Sở, ban ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau Tết Nguyên đán.