Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương quý I năm 2024

Dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, nền kinh tế có những thuận lợi và khó khăn đan xen như: Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh có dấu hiệu hồi phục nhưng còn khó khăn; bất cập từ nội tại nền kinh tế tích tụ từ lâu chưa được xử lý dứt điểm; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro…

Trong bối cảnh đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2024 tăng trưởng khá và phát triển ổn định; hầu hết các ngành lĩnh vực đều duy trì tốc độ tăng cao (hai con số), một số ngành giảm trong năm 2023 đã “bật tăng" trở lại.


BC KTXH thang 3-2024 tinh Hai Duong.pdf

BC KTXH thang 3-2024 tinh Hai Duong (Phu luc).pdf