Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024.

​​​Theo Kế hoạch, mục tiêu đề ra nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội trên địa bàn.  Gia tăng nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về vai trò, tầm quan trọng và những giá trị lợi ích mà chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đem lại cho mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội từ đó góp phần giảm số trường hợp đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần; giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội; giảm số tiền, số người bị phát hiện trốn đóng bảo hiểm xã hội thông qua thanh tra, kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội.​

Gia tăng số người tìm hiểu, tương tác về chính sách bảo hiểm xã hội thông qua các kênh tư vấn của cơ quan bảo hiểm xã hội, đặc biệt là ở nhóm người lao động thuộc khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống góp phần tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; giảm số trường hợp đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. - Gia tăng nhận thức của các cơ quan có liên quan và người dân về sự cần thiết và các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật Bảo hiểm xã hội từ đó góp phần tạo dự đồng thuận trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm xã hội năm 2024, trọng tâm là Tháng vận động triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân (Tháng 5) được triển khai với các hoạt động chính gồm: Hoạt động tuyên truyền thu hút sự chú ý​​​;Hoạt động tuyên truyền và vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ; Hoạt động tuyên truyền về những nội dung chính trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)​

Đối tượng tuyên truyền bao gồm: Cán bộ, công chức, người lao động làm công tác bảo hiểm xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, đảng viên; cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể các cấp; Người sử dụng lao động; Người lao động làm việc trong khu vực chính thức và phi chính thức;  Sinh viên các trường từ trung cấp đến đại học, chú trọng sinh viên năm cuối. 

Chủ đề tuyên truyền: “BẢO HIỂM XÃ HỘI – AN TÂM CHO MỌI GIA ĐÌNH” với thông điệp: “Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn”​