Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Cẩm Giàng tổ chức điểm đại hội Hội LHTN cấp cơ sở

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 5 - Đại hội điểm Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên xã Cẩm Hoàng đạt được nhiều kết quả tích cực, đã hoàn thành và vượt 7/8  chỉ tiêu đề ra. Hội Liên hiệp thanh niên xã đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, có nhiều nét mới phù hợp với thanh niên, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên và điều kiện thực tế của địa phương. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên được mở rộng theo hướng đa dạng về loại hình tổ chức và đối tượng thanh niên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đã giúp cho hoạt động Hội đến gần hơn với thanh niên, phát huy vai trò và sự cống hiến của thanh niên nhiều hơn.
Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Cẩm Hoàng - Sáng tạo - Cống hiến - Hội nhập - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội LHTN xã Cẩm Hoàng phấn đấu 100% các chi hội hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện chuyên đề. Giới thiệu việc làm cho 200 thanh niên. 100% các chi hội xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế. Thành lập ít nhất 1 CLB thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi. Xây dựng từ 2 công trình thanh niên trở lên, mỗi công trình trị giá 5 triệu đồng…