Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà: Thông báo tìm kiếm một người bị yêu cầu là đã chết

Thông bảo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Toán, sinh năm 1971
Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Văn Xuyên, xã An Phượng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Chị Nguyễn Thị Toán bỏ nhà đi từ năm 1994 đến nay

Khi biết được thông báo này đề nghị chị Nguyễn Thị Toán liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; địa chỉ thôn Xuân An, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (điện thoại 02203814076) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Toán thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà theo địa chỉ nêu trên; Ủy ban nhân dân xã An Phượng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Toán thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.