Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023

Chiều 9/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TKHoiND9124-bktinh.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu thuộc Hội Nông dân tỉnh

Năm 2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mớikiểu mẫu tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển", Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Các cấp Hội tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức vận động, tập hợp hội viên nông dân bằng nhiều hình thức phong phú thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp, các tổ, nhóm liên kết hợp tác, mô hình bảo vệ môi trường; tập huấn, hỗ trợ nông dân về vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào chậm trả, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp được 8.732 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 385.936 hội viên. Toàn tỉnh có 179.686 hộ nông dân đăng ký và có 117.409 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh  giỏi 4 cấp. Cán bộ Hội các cấp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi đăng ký giúp 3.500 hộ nghèo và đã có 1.593 hộ thoát nghèo. Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 85 mô hình phát triển kinh tế; thành lập mới 26 chi hội nông dân nghề nghiệp với 712 thành viên và 77 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 745 thành viên, nâng tổng số chi hội nông dân nghề nghiệp toàn tỉnh là 99 chi với 3.212 hội viên và 312 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 5.053 hội viên.

Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ cho 3.301 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.  Phối hợp, tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH cho 30.733 hộ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ hơn 2.825 tỷ đồng.

TKHoiND9124-bkHoi1.jpg

Đồng chí Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Hội Nông dân cho các tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2023

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh xác định phương hướng hoạt động tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gắn chuyển đổi số với các hoạt động xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân. Đẩy mạnh phong trào nông dân khởi nghiệp, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, cùng nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực quản trị, liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Phát huy quyền làm chủ của hội viên nông dân và tạo điều kiện để hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh phấn đấu kết nạp ít nhất 3.000 hội viên mới; thành lập mới 80 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 12 chi hội nông dân nghề nghiệp trở lên; hỗ trợ thành lập mới 17 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 4 hợp tác xã nông nghiệp. Trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 6.000 hội viên và lao động nông thôn trở lên; jhỗ trợ ít nhất 1.600 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thông qua dự thảo Quy chê làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên dương và trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2018 – 2023; trao bằng khen của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân năm 2023.