Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổng kết công tác khuyến học năm 2023

Ngày 10/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

TKkhuyenhoc.jpg

Đại diện Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh tham dự hội nghị

Năm 2023, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc củng cố tổ chức Hội và các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên luôn được hội khuyến học các cấp quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 775.728 hội viên, chiếm 40,1% số dân, tăng 3,83% so với năm 2022. Các địa phương có số lượng hội viên cao là TP Chí Linh, TP Hải Dương, huyện Tứ Kỳ…

Việc xây dựng Quỹ khuyến học của Hải Dương có nhiều điểm sáng và phát huy hiệu quả. Năm 2023, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh (ở 4 cấp) đạt hơn 160,7 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với năm 2022. Các địa phương có Quỹ Khuyến học cao là các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, thị xã Kinh Môn… Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã cấp học bổng, khen thưởng hơn 24 tỷ đồng cho học sinh và giáo viên.

TKkhuyenhoc23-3.jpg

Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 cho Hội Khuyến học thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang

Năm 2024, Hội khuyến học tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương"; tham mưu triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và xây dựng mô hình công dân học tập. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức hội và hội viên, xây dựng và sử dụng hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài. Tăng cường hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các nhà hảo tâm để tạo sự lan tỏa và phát huy hiệu quả  công tác khuyến học…

TKkhuyenhoc23-2.jpg
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Đinh Thiện Lý năm 2023 cho thường trực Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố 

Tại hội nghị, Hội Khuyến học thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang được tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 của Hội Khuyến học tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Đinh Thiện Lý năm 2023 cho thường trực Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố   với tổng số tiền 50 triệu đồng. Số tiền này sẽ được các Hội Khuyến học cấp huyện chuyển đến những học sinh khó khăn trong tỉnh.