Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 18/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục QP&AN toàn quốc.
Dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 77 điểm cầu trên toàn quốc.  Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Năm 2023, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai hiệu quả, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Công tác giáo dục QP&AN có nhiều đổi mới; nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng được thực hiện có hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với công tác QP&AN, đối ngoại. Thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các bộ, ngành Trung ương, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, vững mạnh…  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả, kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác quốc phòng. Đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin một số tình hình thời sự nổi bật của thế giới, khu vực. Trung tướng nhấn mạnh: năm 2024, tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đề nghị các bộ, ngành Trung ương, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong xây dựng các dự án luật; nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách đối với LLVT và một số lực lượng khác. 

Đổi mới công tác giáo dục QP&AN, mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP&AN, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục QP&AN toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung xây dựng, tổ chức hoạt động lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân; đầu tư xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động chi bộ quân sự cấp xã.

Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN. Phối hợp chặt chẽ trong thẩm định các chiến lược, quy hoạch, dự án, đề án liên quan đến quốc phòng, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chú trọng xây dựng hoạt động KVPT vững chắc. Làm tốt công tác diễn tập các cấp, ngành, địa phương, quan tâm đầu tư xây dựng thành phần, thế trận trong KVPT, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình xây dựng đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập KVPT bảo đảm chất lượng, hiệu quả hơn. Bảo đảm nguồn lực quốc phòng, xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng, động viên công nghiệp, kế hoạch tổ chức hoạt động từ thời bình sang thời chiến theo quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.