Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06

Sáng 29/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.


Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo, sau 2 năm thực hiện Đề án 06, Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã kết nối được 13 trong tổng số 17 cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin của các bộ, ngành Trung ương với hệ thống thông tin của tỉnh qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tích hợp 570 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cung cấp 1.970 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, trong số này có 586 dịch vụ toàn trình.


Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết quả đánh giá, xếp hạng của bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, năm 2023 tỉnh Hải Dương đạt 82,71/100 điểm, đứng thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh hiện đã thu nhận tổng số hơn 1,8 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, thu nhận 1,5 triệu hồ sơ và kích hoạt hơn 1,2 triệu tài khoản đinh danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, đến ngày 18/3/2024 số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 91%, tăng 66% so với tháng 12/2022. Hiện nay, có 282 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, đạt 100%; 100% số cơ sở khám chữa bệnh, cho thuê lưu trú triển khai tiếp nhận thông báo lưu trú trực tuyến.

Đến tháng 3/2024, có 70.777 trường hợp thuộc diện an sinh xã hội được chi trả qua tài khoản ngân hàng, chiếm 59,6%, tăng hơn 35.000 người so với thời điểm trước Tết Giáp Thìn 2024. Từ năm 2022 – 2024, tỉnh đã bố trí tổng số 128 tỷ đồng phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.


Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực khắc phụ khó khăn, kết quả của các cấp, ngành đạt được trong triển khai Đề án 06 trong 2 năm qua. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian tới tiếp tục quán triệt, tập trung đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ đang thực hiện, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành; Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm phương châm "5 rõ". Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, quyết liệt trong công tác phối hợp, bám sát sự việc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu. Tập trung triển khai các mô hình điểm và nghiên cứu tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình khác trong 44 mô hình điểm của Đề án 06.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh định kỳ công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định; đồng thời phối hợp Công an tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu lãnh đạo tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương làm chậm muộn. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc đưa vào khai thác, sử dụng kho quản lý dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức phục vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định; hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu, hoàn thành trước ngày 1/6/2024. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo các nhóm việc cần triển khai. 100% hệ thống thông tin phải được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ phê duyệt trước ngày 30/11/2024.


Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến về một số vấn đề liên quan đến số hoá dữ liệu về đất đai

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp các đơn vị ngân hàng cấp tài khoản cho trường hợp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương xong trước ngày 15/6/2024. Sở Tài nguyên và Môi Trường đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể trên địa bàn tỉnh xong trong tháng 12/2024. Các địa phương tích cực phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Luật Căn cước năm 2023.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp, người dân về ý nghĩa, vai trò của Đề án 06; bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận “một cửa" các cấp; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ" sang “hỗ trợ, hướng dẫn"...