Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng gần 13%

Tháng 6 này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 12,4% so cùng kỳ năm trước.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 50.400 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 41.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng 18%; doanh thu dịch vụ khác đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cũng kéo doanh doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải trong 6 tháng đầu năm đạt trên 7.700 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.


​​