Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến về việc tham gia vào xây dựng các nghị định quy định chi tiết một số điều luật của Nhà ở

Ngày 13/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc tham gia vào xây dựng các nghị định quy định chi tiết một số điều luật của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà ở chung cư; chi tiết một số điều của Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị​

Theo báo cáo. Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây lại nhà chung cư gồm 8 chương, 48 điều. Nghị định quy định chi tiết phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; di dời, cưỡng chế di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm 7 chương, 78 điều quy định về các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho lực lượng vũ trang nhân dân; việc dành diện tích đất nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại hoặc bố trí tại vị trí khác ngoài phạm vi dự án hoặc đóng điện tương đương. 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở gồm 13 chương, 95 điều, quy định chi tiết về quy định sở hữu nhà ở; quy định cụ thể về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; phát triển, quản lý sử dụng nhà ở công vụ…


Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sự cần thiết của việc quy định chi tiết về các điều kiện, tiêu chí tại khoản 1 Điều 20 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thông qua hình thức đấu thầu, đề nghị quy định chi tiết phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. 

Rà soát lại Điều 17 của dự thảo về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Đề nghị quy định việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và quyết định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ; mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện các dự thảo Nghị định.

​