Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương

​​Theo đó, để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra, chủ động triển khai các phương án ứng phó khi xảy ra xâm nhập mặn trong các tháng mùa khô năm 2024, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh về việc ứng phó với xâm nhập mặn 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh triển khai các giải pháp để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn,  bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, nhất là đối với cây trồng và thủy sản. '

UBND các huyện, thị xã: Tứ Kỳ; Thanh Hà; Kim Thành và Kinh Môn phối hợp chặt chẽ với các Doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi, thường xuyên theo dõi tình trạng xâm nhập mặn, chỉ đạo tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn xác định các cống lấy nước có khả năng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn để chủ động vận hành kiểm soát mặn; xây dựng phương án ứng phó với xâm nhập mặn để chủ động tổ chức triển khai phòng, chống xâm nhập mặn gây ra trên địa bàn. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn, thông tin kịp thời, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, phù hợp với khả năng nguồn nước (hướng dẫn kỹ thuật, thời vụ, giống cây trồng, thủy sản...) để phòng, chống, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn, thích ứng với xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp. 

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thực hiện việc theo dõi, đo đạc và cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai khi có xâm nhập mặn xảy ra trên địa bàn tỉnh,  báo cáo kịp thời với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã để chủ động trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả do xâm nhập mặn gây ra. 

Theo thông tin từ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, độ mặn đo được tại cống Cầu Xe, An Thổ, Cầu Quý Cao (Thời điểm 07 giờ ngày 09/3/2024 là: 11,23‰ (Cầu Quý Cao); thời điểm 07 giờ ngày 04/3/2024 là 9,30 ‰ (Cầu Xe); thời điểm 06 giờ ngày 08/3/2024 là 3,10‰ (trạm thủy văn Bá Nha)), cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn: Cấp 1. Tình trạng xâm nhập mặn với độ mặn vượt mức cho phép rất nhiều lần (mức cho phép 1,0 ‰) và có khả năng còn kéo dài hết mùa khô. ​​