Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024

Chiều 12/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

12124-dcTrung.jpg

Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thành Trung phát động phong trào thi đua trong toàn ngành VHTTDL của tỉnh

Năm 2024 được xác định là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, ngành VHTTDL đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn ngành đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: lập hồ sơ khoa học trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng từ 8-10 di tích; thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp bằng nguồn ngân sách của tỉnh từ 12-15 di tích; duy trì 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa"; 93% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa"; 86% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; tuyển chọn, đào tạo 558 vận động viên thành tích cao thuộc 28 bộ môn thể thao; phấn đấu tỷ lệ số người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33,5%; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao từ 25%; đón và phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch (trong đó có khoảng 103 nghìn lượt khách quốc tế; 2,4 triệu lượt khách nội địa). Doanh thu ước khoảng 1.205 tỷ đồng.

12124-dcHungpb.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành VHTTDL đạt được trong năm 2023. Với sự quan tâm của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành VHTTDL trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương tiếp tục phát triển đúng hướng, tạo được dấu ấn đậm nét, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, là mục tiêu và cũng là động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

12124-tangcoSo.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng​ trao tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Sở VHTTDL

Chỉ đạo và giao nhiệm vụ trong năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành VHTTDL trước mắt cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao góp phần phục vụ nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quan, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thời gian tới, ngành VHTTDL cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò, tác động của văn hoá trong đời sống xã hội.  Phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá phục vụ công tác giáo dục truyền thống xây dựng con người Hải Dương giàu tính nhân văn và hiện đại, gắn với khai thác phát triển du lịch; Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, mời gọi đầu tư nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hoá góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch, từng bước đưa du lịch Hải Dương thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát triển mạnh thể thao thành tích cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, trong đó ưu tiên phát triển những môn thế mạnh trọng điểm của tỉnh. Tập trung thật tốt công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2025 với mục tiêu giành lại thành tích trong tốp 10 tỉnh, thành, ngành toàn quốc.

12124-bangkhenBo.jpg

Sở VHTTDL nhận bằng khen của Bộ VHTTDL

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành VHTTDL cần sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.  Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp văn hóa thể thao của tỉnh; đề xuất phương án xây dựng mới Rạp chiếu phim tại số 28 Đại lộ Hồ Chí Minh; đề xuất phương án nâng cấp và mở rộng khuôn viên Bảo tàng tỉnh… 

​Tại hội nghị, Sở VHTTDL đã tổ chức trao bằng xếp hạng 8 di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện các địa phương.

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Sở VHTTDL cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

Cũng tại hội nghị, Sở VHTTDL tổ chức tuyên dương và khen thưởng 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm 2023. Một số sở, ngành, tổ chức, doanh nghiệp cũng tham gia trao thưởng động viên các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu.

12124-BKBoVH.jpg

Đại diện Bộ VHTTDL trao bằng khen của Bộ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  thuộc Sở VHTTDL


12124-cobkcuatinh.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng​ trao cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  thuộc Sở VHTTDL

12124-bangditichls.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng​ ​ trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện các địa phương 


12124-tuyenduongVDVHLV.jpg

Sở VHTTDL tuyên dương, khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu năm 2023​