Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai nâng cấp, mở rộng ga Cao Xá thành ga liên vận quốc tế và Trung tâm logistics

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Cẩm Giàng và Tổng công ty đường sắt Việt Nam triển khai nâng cấp, mở rộng ga Cao Xá thành ga liên vận quốc tế và Trung tâm logistics.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Văn bản số 2251-CV/VPTU ngày 29/02/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn bản số 103- CV/BCS ngày 04/3/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (sao gửi kèm), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty đường sắt Việt Nam khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng, các cơ quan, đơn vị liên quan xác định ranh giới tổng thể dự án nâng cấp, mở rộng ga Cao Xá thành ga liên vận quốc tế và Trung tâm Logistics làm cơ sở UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch có liên quan; chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Cẩm Giàng, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Hải Dương trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đồng bộ, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

UBND huyện Cẩm Giàng khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định của pháp luật; trong đó, cập nhật dự án vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch xây dụng có liên quan; điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai thực hiện dự án; tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiến độ dự án và quy định của pháp luật; phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong việc xác định ranh giới dự án và giải quyết các vướng mắc phát sinh trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND huyện Cẩm Giàng trong quá trình lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện và các quy hoạch xây dựng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND huyện Cẩm Giàng điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Cẩm Giàng, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai đầu tư cải tạo hệ thống giao thông kết nối với ga Cao Xá nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác sử dụng ga Cao Xá; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2024.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản (vải thiều, cà rốt…) để sớm có phương án liên vận đảm bảo an toàn, hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2024.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục là cơ quan đầu mối của tỉnh, phối hợp với Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong quá trình triển khai dự án; trước mắt cải tạo, hoàn thiện một số hạng mục của ga Cao Xá để đủ điều kiện đưa ga vào hoạt động liên vận theo quy định của pháp luật trước ngày 30/4/2024./.

004.CV UBND cac so nganh cai tao nang cap ga cao xa theo chi dao cua bi thu.pdf