Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ.


Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ thông tin những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ tư, ngày 14/11/2022, thay thế Luật Thanh tra năm 2010.

Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 để thay thế Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Đây là văn bản pháp luật rất quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Luật Thanh tra năm 2022 có 8 chương, 118 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, bổ sung những quy định mới trên cơ sở thực tiễn. So với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 có một số nội dung cơ bản và điểm mới về: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra; việc xây dựng, ban hành kết luận thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thanh tra; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra.​

Tại Hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Sau Hội nghị, Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để tạo cơ sở tổ chức các hoạt động thanh tra trong thời gian tới.