Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai mô hình điển hình về phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả năm 2024

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai mô hình điển hình về phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả năm 2024

​Theo nội dung kế hoạch sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông về xây dựng, phát triển các mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và triển khai các hoạt động PBGDPL. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hoà giải viên ở cơ sở tại các xã triển khai xây dựng mô hình điểm. Biên soạn, in ấn và cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn xử lý tình huống pháp luật thông qua các vụ việc điển hình tại cơ sở. Hỗ trợ, tham gia tư vấn, hoà giải các vụ việc vi phạm, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Mô hình 

Mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được triển khai tại đơn vị cấp xã (mỗi huyện cử 01 xã, ưu tiên các xã đăng ký về đích nông thôn mới) Cụ thể như sau: 

- Thành phố Hải Dương: xã Quyết Thắng. 

- Thành phố Chí Linh: xã Bắc An. 

- Thị xã Kinh Môn: xã Thăng Long.

 - Huyện Gia Lộc: xã Gia Khánh. 

- Huyện Tứ Kỳ: xã Quang Phục. 

- Huyện Thanh Miện: xã Đoàn Tùng. 

- Huyện Ninh Giang: xã Nghĩa An. 

- Huyện Bình Giang: xã Cổ Bì. 

- Huyện Cẩm Giàng: xã Định Sơn.

 - Huyện Kim Thành: xã Kim Đính.

 - Huyện Nam Sách: xã Cộng Hòa.

 - Huyện Thanh Hà: xã Thanh Hồng. 

Thời gian thực hiện mô hình điểm: Từ 15/4/2024 đến hết 31/10/2024.​​