Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Chiều 24/1, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương phối hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 12 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố để triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của UBND tỉnh tới các điểm cầu
Năm 2024, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tập trung vào một số nhiệm vụ chính: công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc việc công khai, niêm yết công khai thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phi địa giới hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến; thực hiện liên thông thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, tái sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính đã được số hóa, chứng thực điện tử.

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu công bố 100% số thủ tục hành chính liên quan người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước đúng thời hạn quy định. Tất cả thủ tục hành chính được niêm yết, công khai. 100% số thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, các trang thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm tỷ lệ ít nhất 50% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 80%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công tối thiểu đạt 45%...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa xứ Đông
Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu được nghe đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trao đổi, làm rõ những “điểm nghẽn” của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.