Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm, tích cực triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong.

​Theo đó, để triển khai thống nhất, có hiệu quả ứng dụng Smart-HaiDuong trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành, Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phổ biến và chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong. Các địa phương tăng cường vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong.

Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, đưa tin và định kỳ phát lại trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, truyền thanh để phổ biến, hướng dẫn và đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Smart-HaiDuong".

Chi tiết hướng dẫn cài đặt và sử dụng xem tại file đính kèm:

CV So TTTT trien cai dat Smart Hai Duong.pdf

Huong dan su dung Smart-HaiDuong.docx