Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm (ATTP) vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

​Theo đó, chủ đề của Tháng hành động năm nay là “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” .

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2024 trên phạm vi toàn tỉnh ​với các nội dung như: hoạt động truyền thông bảo đảm ATTP ; Tiến hành thanh tra, kiểm tra.  ​Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tuyến huyện, tuyến xã; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  Tại tuyến huyện, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế bảo đảm ATTP của địa phương, triển khai và thực hiện công tác kiểm tra từ các huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn; tổ chức các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch đã xây dựng.

Việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn​​