Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam
giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Hải Dương.

​Theo đó, mục tiêu đề ra phát triển ngành Dược tỉnh Hải Dương theo đúng, phù hợp với định hướng của quốc gia: Hiện đại hóa; người dân được tiếp cận thuốc với mức chi phí hợp lý, dạng bào chế mới, hiện đại; phát triển dược liệu, thuốc và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2023: Phấn đấu 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; đảm bảo an ninh thuốc, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố y tế công cộng và các nhu cầu cấp bách khác về thuốc. 

100% các đơn vị y tế có sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP”; Đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; 

Thường xuyên triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”: tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước/tổng số tiền sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế/năm: 

+ Bệnh viện tuyến tỉnh đạt thấp nhất là 50%. 

+ Trung tâm Y tế tuyến huyện đạt thấp nhất là 75%.

 Tăng cường sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

​Tiếp tục xây dựng, củng cố các dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP- WHO, GMP-EU, GMP-PICs hoặc tương đương nhằm tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gia công có phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc. Dự kiến đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh sẽ có ít nhất 03 dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU- GMP về các dạng thuốc: viên, cốm, bột, hỗn dịch, nhũ dịch, bột pha tiêm, …; 

 Tiếp tục triển khai mở rộng các vùng/khu vực trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại tỉnh Hải Dương: Có 03 - 04 vùng/khu vực trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn GACP-WHO; chủ động đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

Duy trì bền vững đạt tỷ lệ 100% cơ sở kinh doanh thuốc đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP), thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP), thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP).​

100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc tổ chức và triển khai các hoạt động dược lâm sàng. Tỷ lệ người làm công tác dược lâm sàng đạt 01 người/100 giường bệnh nội trú và 02 người/1.000 đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú có thẻ bảo hiểm trong một ngày. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc dược chất lượng tốt.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 4,0 dược sĩ/1 vạn dân, trong đó dược sĩ được đào tạo về chuyên ngành dược lâm sàng đạt tối thiểu 20%.