Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y - chăm sóc sức khoẻ nhân dân

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y - chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025

Mục tiêu tại Kế hoạch đề ra nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phối hợp hiệp đồng, khả năng cơ động, chất lượng chuyên môn trong kết hợp quân dân y để chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2025 và cho các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh.  Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y, kết hợp quân dân y.  Tăng cường năng lực của lực lượng quân y, dân y kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng tham gia trong hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các tình huống khẩn cấp khác.​

Nội dung kết hợp quân dân y tại tuyến y tế cơ sở bao gồm: tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế kết hợp quân dân y. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách tại khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. 

Hỗ trợ huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên ngành y tế; hỗ trợ trang bị, huấn luyện các tổ đội huy động ngành y tế tại các huyện, thành phố, thị xã.  Xây dựng, kiện toàn đội cơ động phòng, chống dịch quân dân y của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã. Hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn về y học quân sự và kiến thức chuyên môn y tế cho các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, các lực lượng quân dân y. Tổ chức các lớp huấn luyện, diễn tập phối hợp quân dân y trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh.