Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

UBND tỉnh vừa  ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH); trợ cấp thất nghiệp (TCTN) trên địa bàn tỉnh

​​Theo đó, việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ BHXH, TCTN qua phương thức không dùng tiền mặt góp phần xây dựng chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả các chế độ BHXH, TCTN kịp thời, nhanh chóng, minh bạch, công khai; nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng chế độ BHXH, TCTN góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung của Kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền để người hưởng chế độ BHXH, TCTN nắm được chủ trương, phương thức triển khai; tạo sự đồng thuận của nhân dân và người hưởng​​; Tổ chức rà soát dữ liệu, vận động người hưởng nhận tiền qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt​;  Phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện/ cấp xã; Tổ chức chi trả cho người hưởng qua phương thức không dùng tiền mặt. 

Phấn đấu hết năm 2024 tỉ lệ người hưởng trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh như sau: Tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt tối thiểu 47%; Tỷ lệ người hưởng các chế độ BHXH một lần đạt tối thiểu 96%; Giữ vững tỷ lệ người hưởng TCTN đạt 100%;

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến người hưởng không phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quy trình xử lý đối với các công tác liên quan đến chi trả cho người hưởng chế độ BHXH, TCTN. Quy trình chi trả phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng tập trung vào nhóm người hưởng đang sinh sống tại các vùng đô thị. Khuyến khích người hưởng chế độ BHXH, TCTN nhận qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, với chi phí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng.