Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

​Theo đó, ​việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh làm cơ sở quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh và thiết lập sổ lao động điện tử cho người lao động, hoạch định các chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm, đào tạo nghề; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổng hợp, đồng bộ cơ sở dữ liệu về người lao động để xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trong phạm vi cả nước.

Đối tượng thu thập là người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc đang cư trú tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Không thực hiện thu thập người lao động làm việc trong lực lượng vũ trang, lực lượng công an nhân dân. 

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tập huấn việc triển khai kế hoạch đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố. UBND cấp huyện tập huấn và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch xong trước ngày 25/4/2024. 

Sau khi được tập huấn, căn cứ vào số lượng đối tượng dự kiến thu thập thông tin và khối lượng công việc thực hiện, UBND cấp xã thành lập hoặc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 06, tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp và lưu trữ thông tin người lao động thuộc phạm vi quản lý. 

UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền nội dung thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh để người dân nắm được nội dung và phối hợp cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian để hoàn thành kế hoạch sớm nhất.

Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, cán bộ chuyên trách về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các thành viên trong tổ tiến hành thu thập thông tin theo  và chuyển cho Công an cấp xã thực hiện triển khai đối soát thông tin và nhập vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 01/5/2024 hoàn thành tháng 7 năm 2024.

 Lực lượng Công an cấp xã triển khai nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Công an. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 01/5/2024, hoàn thành tháng 7 năm 2024: Việc nhập phiếu sẽ thực hiện song song với thu thập phiếu để đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch, tránh tồn đọng phiếu.​