Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Trình Bộ xây dựng Đề án thị xã Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại III trong tháng 4

Theo đánh giá, thị xã Kinh Môn đã đạt 58/63 tiêu chuẩn đô thị loại III. Trong đó có 39 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 19 tiêu chuẩn đạt điểm trung bình và tối thiểu; còn 5 tiêu chuẩn chưa đạt. Tổng  số điểm đạt tiêu chí đô thị loại III 88,18/100 điểm.

Đề án đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III đã được UBND tỉnh thông qua, đang chờ báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh Hải Dương thông qua để hoàn thiện hồ sơ, trình bộ xây dựng trong tháng 4 này.

Nhìn chung, đô thị Kinh Môn đã đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại III. Tuy nhiên, việc đầu tư khắc phục một số tiêu chuẩn còn thiếu đang gặp khó khăn về nguồn vốn và thời gian thực hiện, do đó khó hoàn thành trước năm 2025, gồm các tiêu chí: Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị bình quân đầu người; Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị; Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị bình quân đầu người; Công trình xanh; Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

Quy trình thực hiện dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện nhiều bước nên mất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án; khi tổ chức thực hiện dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ thực hiện kéo dài. Nguồn lực đầu tư dành cho chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị còn hạn chế, khó khăn. Công tác quản lý đô thị trên địa bàn đang từng bước được hoàn thiện, quá trình quản lý tại các xã/ phường chưa chặt chẽ, không gian đô thị còn lộn xộn, thiếu các công trình công cộng đô thị; đồng thời thị xã chưa thành lập được đơn vị chuyên trách làm công tác quản lý trật tự xây dựng.

Để thực hiện đúng lộ trình xây dựng đô thị loại III trước năm 2025 và thành phố trước năm 2030. Thị xã Kinh Môn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy hanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm: Dự án khu dân cư, đô thị mới; Cụm công nghiệp; Các dự án giao thông. Tổ chức thực hiện hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị và chỉnh trang đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đô thị. Thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường.

Đối với các phường, các xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo đồng thuận và đẩy mạnh phong trào xây dựng, chỉnh trang nâng cấp đô thị. Trong đó đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường chung và giữ gìn an ninh trật tự./.