Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các cơ quan lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 38,9% so với mức hiện hành, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2024.
Theo dự thảo, dự kiến nếu phương án này được thực hiện từ ngày 1/7/2024, thì ngân sách Nhà nước cần bố trí thêm khoảng 4.700 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2024, để thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng (với mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng/tháng) cho khoảng 3,356 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 349.000 đối tượng hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc. Nếu được Chính phủ thông qua, quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Theo đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng để bảo đảm đời sống cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội phù hợp Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Hiến pháp năm 2013 và thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Hiện nay, với mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng, chỉ bằng khoảng 17% thu nhập bình quân, bằng 24% chuẩn nghèo nông thôn giai đoạn 2021-2025 (1,5 triệu đồng/tháng). Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng còn thấp, nên mới chỉ hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu của người dân; chưa tương đồng với chính sách bảo hiểm xã hội, lương hưu, giảm nghèo và trợ cấp đối với người có công với cách mạng.

Mặt khác, hiện giá của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân tăng lên, trong khi mức trợ cấp xã hội không thay đổi, khiến cuộc sống của đối tượng bảo trợ xã hội gặp nhiều khó khăn hơn...​