Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Nam Sách đạt 81% kế hoạch trồng cây mùa xuân năm 2024

Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện kế hoạch trồng cây mùa xuân năm 2024 của huyện, đến nay các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện trồng được 3000 cây xanh đạt 81% kế hoạch.
​​​Trong đó, tập trung trồng hết 2.700 cây của huyện cấp và trồng cây hoa đào sau Tết.

Xã Hồng Phong phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
Khu vực trồng tập trung tại nơi công cộng, trụ sở; đường liên thôn, nghĩa trang, mương máng; trục đường đông tây; khu vực bãi rác; vùng chuyển đổi; vườn tạp. Các loại cây: phi lao, keo, bạch đàn được trồng nhiều ở đường trục Đông - Tây và bổ sung các bãi rác.

Xã Nam Chính phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Trong điều kiện thời tiết đầu mùa xuân thuận lợi, các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền nhân dân trồng cải tạo vườn tạp; các cơ quan đơn vị, trường học trồng, chăm sóc cây tại khuôn viên tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cùng với tiếp tục trồng đảm bảo đạt và vượt kế hoạch 37.000 cây, các xã thị trấn cần tập trung chăm sóc bảo vệ cây với phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.