Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tứ Kỳ : Phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái, bền vững

Đây là nội dung quan trọng trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt.


Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh Hải Dương, ranh giới nghiên cứu quy hoạch được xác định trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Tứ Kỳ gồm thị trấn Tứ Kỳ và 22 xã, phía Bắc giáp thành phố Hải Dương, huyện Thanh Hà (Hải Dương); phía Nam giáp huyện Ninh Giang (Hải Dương) và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng); phía Đông giáp huyện Thanh Hà (Hải Dương) và huyện Tiên Lãng (Hải Phòng); phía Tây giáp huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch trên tổng diện tích tự nhiên huyện Tứ Kỳ, khoảng 165,392km2; dân số năm 2022 (bao gồm dân số tự nhiên, tạm trú quy đổi) khoảng 174.864 người; dự báo quy mô dân số (bao gồm dân số tự nhiên, cơ học, quy đổi) đến năm 2030 khoảng 205.000 người, đến năm 2050 khoảng 245.000 người.

Theo quy hoạch, tính chất, chức năng đô thị huyện Tứ Kỳ là vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với dịch vụ thương mại, làng nghề và du lịch sinh thái, trải nghiệm; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái, bền vững; trục ven sông Thái Bình phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển các vùng nông nghiệp chất lượng cao và nông nghiệp hữu cơ. Là vùng có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa phía Đông Nam của tỉnh Hải Dương; đầu mối giao thông trung chuyển, giao lưu kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng và các vùng lân cận.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, quy hoạch huyện Tứ Kỳ nhằm cụ thể hóa nội dung Quy hoạch tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Tứ Kỳ phù hợp với quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng; bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; đáp ứng một trong những tiêu chí cần thiết để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn nâng cao; định hướng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn trên cơ sở phân bố hợp lý mạng lưới khu, cụm công nghiệp - đô thị đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường, giữ vai trò là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và lân cận; điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ giúp địa phương tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện để giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; làm cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, lập kế hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và phát triển trên địa bàn huyện và của tỉnh.