Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tứ Kỳ: Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa

Đến ngày 2/7, toàn huyện làm đất được trên 5.500 ha và gieo cấy được khoảng 1.000 ha lúa mùa (đạt 15% kế hoạch)

Tập trung chủ yếu tại các xã: Quảng Nghiệp, Quang Phục, Quang Khải, Minh Đức, Chí Minh,.... Như vậy, tiến độ gieo cấy ở các địa phương còn chậm so với kế hoạch.

Với phương châm chỉ đạo vụ Mùa gieo cấy càng sớm càng tốt, để lúa cao cây gặp mưa lớn tháng 7, 8 sẽ hạn chế thiệt hại do ngập úng và hạn chế ảnh hưởng của mưa bão, sâu bệnh cuối vụ, đồng thời chủ động đất cho trồng cây vụ Đông. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, tăng cường chỉ đạo các hộ nông dân tập trung huy động sức kéo, thuê máy làm đất lớn, khẩn trương thực hiện ngay khâu làm đất, để ruộng ngấu, tạo điều kiện cho việc gieo cấy được thuận lợi, phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 15/7. Điều tiết, cung cấp đủ nước làm đất và tưới dưỡng cho lúa, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống úng. Hướng dẫn nông dân chuẩn bị đủ lượng giống dự phòng để gieo cấy bổ sung, nếu có mưa, bão lớn gây ngập úng và làm chết lúa. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tăng cường sử dụng các chất hoặc chế phẩm giúp phân hủy rơm rạ nhanh hơn để xử lý trước khi làm đất tránh hiện tượng lúa ngộ độc hữu cơ sau cấy. Bón lót sâu, bón đủ phân N, P, K theo quy trình trước khi gieo cấy. Tăng cường gieo cấy các giống chống chịu bạc lá. Hạn chế sử dụng giống nhiễm bệnh vàng lụi, lùn sọc đen trong vụ Mùa. Mở rộng gieo cấy mạ sân trên nền đất cứng, gieo thẳng ở những nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động. Chăm sóc kịp thời cho lúa mới cấy ngay sau khi lúa bén rễ hồi xanh, với phương châm bón phân thúc sớm, bón đủ, bón cân đối, tập trung, nặng đầu nhẹ cuối, không bón lai rai, tăng kali cho lúa lai và lúa chất lượng. Phát động “Tuần lễ diệt chuột" và triển khai chiến dịch đồng loạt trên toàn xã và trong toàn huyện.