Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Các trường tổ chức tuyển sinh THCS năm học 2024 - 2025 hoàn thành trước ngày 02/7/2024

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tuyển sinh THCS năm học 2024 - 2025.

​Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện tuyển sinh theo nguyên tắc: hằng năm, chỉ tổ chức một lần tuyển sinh vào THCS bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn.

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 THCS là học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, đúng độ tuổi quy định là 11 tuổi. Các trường hợp học sinh quá tuổi, thiếu tuổi thực hiện theo Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấ học.

Đối với trường THCS trọng điểm, được tuyển những học sinh thường trú trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Đối với khối Dân tộc nội trú của trường THCS Nguyễn Trãi, TP Chí Linh; phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND thành phố phê duyệt phương án, tiêu chí tuyển sinh cụ thể để thực hiện tuyển sinh đúng đối tượng quy định.

Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng kí vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: Giấy khai sinh hợp lệ; học bạ cấp tiểu hoặc hoặc các hồ sơ khấc có giá trị thay thế học bạ. Đối với học sinh khuyết tậ, các trường THCS có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ trường tiểu học, phân loại và sắp xếp những học sinh này vào lớp phù hợp.

Hội đồng tuyển sinh trường THCS hoàn thành tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6; tổng hợp số liệu đăng ký dự tuyển, báo cáo về phòng GDĐT trước ngày 15/6/2024; Các trường tổ chức tuyển sinh hoàn thành trước ngày 02/7/2024.

Huong_dan_tuye____n_sinh_lo____p_6_na__m_ho__c_2024-2025_fa0b4.pdf