Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 ( lần 5)

Sáng ngày 27/3, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 (lần 5) dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến vào các nội dung báo cáo của của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và xã hội, Nội vụ.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 ( lần 5)

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong quý I năm 2024 ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,62%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,16%; dịch vụ tăng 7,17%. Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Hải Dương đạt 9,8%, đứng thứ 6 cả nước, đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo Sở Tài chính, 3 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước của Hải Dương ước đạt 7.390 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán năm, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 6.700 tỷ đồng, bằng 39,6% dự toán; thu xuất nhập khẩu 671,5 tỷ đồng, bằng 24,7% dự toán năm. Có 11/16 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán, có 01/16 khoản thu vượt dự toán  Tỉnh thực hiện chi ngân sách Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định với tổng chi trong quý ước đạt 3.745 tỷ đồng, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm trước5. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 837 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán; chi thường xuyên 2.531 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán; chi các chương trình mục tiêu trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 364 tỷ đồng, bằng 22% dự toán. Trong hoạt động đầu tư, tỉnh thực hiện phân bổ vốn đầu tư công chi tiết là 6.331,695 tỷ đồng cho các công trình, dự án. Tính đến ngày 26/3, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân 436 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,2% so với tổng vốn thanh toán và bằng 6,8% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Giám đốc Sở Tài Chính báo cáo tình hình thu chi ngân sách của tỉnh quý I/2024 

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tỉnh Hải Dương tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh theo đúng Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thiện kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiến hành lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất để tạo nền tảng cho việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội .

Phát biểu kết luận, đồng chí Triệu Thế Hùng ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt kết quả tích cực trong nhiều ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, các cấp, các ngành cần thẳng thắn nhìn nhận vào những khuyết điểm, những điểm nghẽn cản trở nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội để xây dựng các biện pháp tháo gỡ đúng và trúng.  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quyết liệt, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ trong đó tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tính giá đất, phương án xử lý tài sản công, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp… Với những lĩnh vực còn mức tăng trưởng thấp, tăng trưởng âm thuộc ngành công nghiệp, thương mại, cần quan tâm tới vấn đề dự báo để xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển phù hợp. 

Đối với các dự án đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh tỉnh sẽ triển khai các công trình, dự án ưu tiên mang lại giá trị, lợi ích cho phát triển kinh tế-xã hội. Các dự án phải bảo đảm tính khả thi cao, tuyệt đối không thực hiện dang dở để dự án chờ vốn hay vốn chờ dự án. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm tới đầu tư cho y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng sống nhân dân.

Toàn cảnh phiên họp

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhất trí với Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và xã hội  về đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi một số điều của Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh và Tờ trình của Sở Nội vụ về phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.